Tagata Pasifika

The Pacific voice on
New Zealand television
since 1987

Tagata Pasifika

The Pacific voice on
New Zealand television
since 1987

COVID-19 KEY MESSAGES IN NINE PACIFIC LANGUAGES

Auckland is now in Covid-19 Alert Level 3, with the rest of New Zealand in Alert Level 2. Watch key messages in nine Pacific languages below – Gagana Samoa, Lea Faka Tonga, Te Reo Māori Kuki ‘Āirani, Vosa Vakaviti, Vagahau Niue, Te Gana Tuvalu, Fäeag Rotųam, Te taetae ni Kiribati and Te Gagana Tokelau – thanks to the Ministry for Pacific Peoples.

GAGANA SAMOA

E tatau ona nofo sauni Niu Sila atoa O loo faatonutonu feoaiga i o tatou tuaoi. Ae o loo iai pea la tatou pitolaau e faatino. E ala lea i lou nofo i le fale pe afai ua e ma‘i, faataitai le tumamā lelei ma faamaumau nofoaga sa e iai, o lau lea tiute e fai mo le tausisia o le saogalemu o tagata.

LEA FAKA TONGA

‘Oku fiema‘u ke tau mateuteu kotoa Nu‘u Sila ‘Oku mapule‘i ‘a hotau ngaahi kau‘āfonua. Ka ‘oku kei ‘i ai pē ‘etau ngāue ke fakahoko. Nofo ‘i ‘api kapau ‘okú ke puke, tauhi e ngaahi haisini lelei pea ke ‘ilo‘i foki ‘a e feitu‘u na‘á ke ‘i ai, te ke fakahoko ai ‘a e tokoni ki he tauhi ‘a e malu mo e hao ‘a hotau ngaahi komiunitií.

TE REO MĀORI KUKI ‘ĀIRANI

Ka ‘inangaro’ia tātou kia papa e Nū Tirēni Te pāruru pakari ‘ia nei to tātou au kena, ‘inārā, te vai nei rāi ta tātou ‘anga’anga ka rave. Mei te no’o ki te kāinga me maki ‘ia koe, te tāmā meitaki iā koe e tō’ou ngutu’are, ē te rēkōti i tā’au au ngā’i i aere ei, ko tā’au mānga tauturu tei reira nō te pāruru’anga atu i te au matakeinanga.

VOSA VAKAVITI

Eda gadreva kece me da vakarau tu Niusiladi Na noda I yalayala e taqomaki tu. Ia e sa tiko na noda I tavi me cakava. Noda tikoga I vale ni tauvimate, bula savasava vinaka, kei na vakaivolataka na nomu veitosoyaki ko sa cakava tiko kina na nomu I tavi me taqomaki na noda I tikotiko.

VAGAHAU NIUE

Kua lata a tautolu oti ke nonofo mo e mautali ma Niu Silani Ko e tau katofia motu ha tautolu mamafa e tau hatakiaga moe tau levekiaga. Ka e lata agaia a tautolu ke mumui tua ke he tau hatakiaga. Ke nofo i kaina kaeke kua gagao a koe, fakatumau ke mahani fakameā, mo e fakamau hifo oti e tau matakavi ne fina atu a koe ki ai. Ko e haau a ia a tau lagomataiaga ke leveki mo e puipui ha tautolu a tau hēaga api.

TE GANA TUVALU

Tatou e tau katoa loa o toka e Niusila A tou tuakoi konei e ata aofaga fakalei. Kae ko tatou katoa koi isi se tou tusaga e tau o fai. Mai te nofo o tatou I fale manafai koe e masaki, fakamasani kite tumaa kae fakamau koga ne fano koe kiei, ko fai mea konei mo fai tou tusaga ke tausi tou fakai ke saoga lemu.

FÄEAG ROTŲAM

‘Is ‘atakoa kop la noh iḁtiḁt ‘Os aier‘ḁkiget ne la ut ne sursurum se laloag ne matanitū te‘ noh matḁ‘. Ka ‘is noh la ma garuet la a‘sok. ‘E ‘os la nohot ‘e hanue ta nōnō ka ‘äe ‘af‘af, a‘es‘ao‘åk ag ma‘ma‘a ma af‘åk te‘ ne ne ut ne ‘äe la‘o ma la hḁiasoag la matḁ‘ua ‘os pure‘aga.

TE TAETAE NI KIRIBATI

Ti bon riai n tauraoi Nutiran E tauaki raoi mwin ara matabaiawa, ma iai naba ngaira tabera ae ti na karaoi n aron te tiku n te mwenga ngkana ti aoraki, kateimatoan te itiaki ao tauan mwin mwamwanangara. Ti na bane ni karaoi tibwangara ni kawakina manon ara Community.

TE GAGANA TOKELAU

Niuhila ko ki tatou e tatau ke nonofo hāuni uma Ko ō tatou alāvaka e pūlea. Kae koi iei lava te tatou galuega e fai. Nofo ite fale kafai koe e tauale, fakatakitaki te nofo tūmāmā ma fakamaumau ki lalo na koga e fano koe ki ei. Ko to hāo tena ki te puipuiga ona komiuniti o kitatou.

 

Stay Connected

Subscribe to our mailing list to receive daily updates direct to your inbox!

*we hate spam as much as you do